Vi er et nordisk arbejdsfællesskab indenfor salmeforskning i de nordiske lande.

Leder/formand/ordförande:

Nestleder/viceformand/vice ordförande:
Adj. professor Jaakko Rusama, PhD
Sekretær/sekreterare:
Teol.dr., kyrkomusiker Anna Maria Böckerman

Danmark
Professor, dr.theol Steffen Kjeldgaard-Pedersen
Suppleant: adj. professor, PhD Peter Balslev Clausen

Finland
Finskspråklig: Jaakko Rusama
Svenskspråklig: Anna Maria Böckerman
Felles suppleant: Sirkku Liisa Niemi

Island
Professor, teol. och fil.dr Pétur Pétursson
Suppleant: FD, professor Margrét Eggertsdóttir

Norge
Førstebibliotekar phd. Rune Kyrkjebø
Førsteamanuensis em. Irene Bergheim

Sverige
Universitetslektor, TD, Jan Hermanson
Suppleant: Elisabeth Christiansson

Arkiv
Institut for Kirkehistorie,
Købmagergade 44–46
DK-1150 København K.
Tlf. +45 3532 3623

Kontakt
Stig Wernø Holter, stig.holter@grieg.uib.no
tlf. +47 5558 5958, +47 924 57 169
Jaakko Rusama, jaakko.rusama@helsinki.fi
Anna Maria Böckerman, annamaria.bockerman@evl.fi
tlf. +35 841 5016016